Immigrants in US Illegally Are Criminalized, Dehumanized and Hounded

 

 

<--

De aangekondigde deportaties zijn een inhumaan dieptepunt in Trumps anti-immigratiebeleid.

Nu er nog steeds geen muur staat aan de grens met Mexico gooit president Trump het over een andere boeg en dreigt met massale gedwongen uitzettingen waarbij gezinnen en kinderen niet worden gespaard. Met deze meedogenloze aanpak heeft Trump een nieuw dieptepunt bereikt in zijn anti-immigratiebeleid; illegale migranten worden nu niet langer alleen gecriminaliseerd maar ook ontmenselijkt en opgejaagd op een manier die aan duistere tijden herinnert.

De aangekondigde deportaties veroorzaakten dit weekeind een paniekgolf in Amerikaanse steden. Illegale migranten durven de deur niet open te doen of hun kinderen naar school te sturen uit vrees te worden opgepakt of als gezin uit elkaar te worden gescheurd. De uitzettingen richten zich niet meer zoals in het verleden op illegale migranten met een strafblad, maar op gezinnen die soms al decennia illegaal in de VS wonen en kinderen hebben gekregen die Amerikaans staatsburger zijn.

Mensenrechtenorganisaties en burgeractivisten zijn met recht woedend over dit inhumane beleid dat vooral bedoeld lijkt om angst aan te jagen en te polariseren. De president maakt hier ook geen geheim van, getuige zijn tweets waarin hij zegt de VS te willen verlossen van ‘zoveel mogelijk’ of ‘miljoenen ongewenste vreemdelingen’.

Met deze harde anti-immigratieretoriek zet Trump zijn verkiezingsbeloften kracht bij, maar de vraag is of hij er veel meer mee bereikt dan het verder splijten van de samenleving en ondermijnen van de rechtsstaat. Veel effectiever is het om illegale migranten direct bij aankomst ­terug te sturen, maar op de situatie aan de zuidgrens heeft Trump nog steeds geen grip. Ondertussen daalde onder zijn bewind het aantal uitzettingen van al langer in de VS verblijvende ‘ongewenste’ illegalen, bijvoorbeeld met een strafblad, zelfs sterk ten opzichte van zijn voorgangers.

Om deze feiten te verdoezelen lijkt Trump nog harder op de trom te moeten slaan. Het uitzetten van gezinnen die al jaren in de VS wonen en een economische bijdrage leveren, toont daarom vooral de machteloosheid van een president die de geschiedenis wilde ingaan als de man die de VS voorgoed zou verlossen van ongewenste immigranten.

About this publication