The Voices That Americans Hear in Their Heads

 

 

<--

De stemmen die Amerikanen horen in hun hoofd

De meerderheid van mensen die lijden aan schizofrenie is niet gewelddadig, maar schizofrenen gebruiken wel meer geweld dan gemiddeld, en niet zelden worden ze daartoe aangezet door stemmen. Geen idee waar die vandaan komen, maar het is intrigerend om na te gaan wat het verschil is tussen ‘schizofrene stemmen’ in verschillende landen, en wat dat zegt over die landen.

De universiteit van het Amerikaanse Stanford heeft dat onderzocht, door een groep van twintig patiënten uit India te vergelijken met twintig patiënten uit de VS. Het resultaat, aldus antropoloog T.M. Luhrmann: de stemmen die patiënten in India horen zijn aanzienlijk minder gewelddadig dan die in de VS. “Een Amerikaan legde uit dat het meestal gaat om het martelen van mensen, hun ogen uitsteken, of iemands hoofd afsnijden en het bloed opdrinken, dat soort dingen.”

De Indiërs hoorden andere opdrachten, ze moesten onprettige huishoudelijke karweitjes opknappen, soms ook akelige seksuele dingen. Maar niet het grove geweld waar de Amerikanen mee aankwamen. “Het is een ontnuchterende gedachte dat dit iets te maken kan hebben met de stemmen van ons die geen schizofrenie hebben,” concludeert Luhrmann.

‘Something rotten’

Inderdaad: het is krankjorum hoe gewelddadig Amerika is. Er wonen de vriendelijkste mensen, die er een kunst van hebben gemaakt elkaar zo plezierig mogelijk te bejegenen, maar die ook om het minste of geringste hun gun tevoorschijn kunnen halen.

Kijk naar het politiegeweld van de afgelopen weken. Daarbij ging het niet alleen om ras, maar ook om het gemak waarmee agenten sowieso schieten: waarom moet de aanhouding van een twaalfjarige jongen, spelend met een nep-pistool in Cleveland, direct eindigen in zijn dood? Idem voor een man in Staten Island die illegaal sigaretten verkocht. Of een jongen in Ferguson, ook niet echt een geharde crimineel.

There is something rotten in the state of America, en dat is de cultuur van geweld die is omhelsd door de hele samenleving, van de entertainmentsector tot de politiek, van de sport tot het gezinsleven – toen mijn dochter een jaar in St. Louis woonde, moest ze meteen op schietles.

Zelffelicitaties

Natuurlijk komt het slechtste in een land naar boven als het wordt aangevallen door een terreurgroep als Al-Qaida, en we hoeven ons geen illusies te maken over onze eigen nobele inborst, maar de Amerikanen kunnen in zulke omstandigheden wel heel gemakkelijk teruggrijpen op een traditie van de harde vuist. De CIA-praktijken na 9/11 kwamen niet uit de lucht vallen en het is ergerlijk hoe Amerikaanse politici zich wentelen in zelffelicitaties (“Geen ander land onderzoekt zoals wij zijn eigen wandaden”, beweerde vicepresident Biden) in plaats van wat dieper te graven.

Een dag na publicatie van het Senaatsrapport over de CIA verscheen deze week in Brazilië het verslag van de commissie die onderzoek deed naar het martelen van gevangenen tijdens de rechtse dictatuur (1964-1984). Wat bleek? De Braziliaanse ondervragers waren getraind in de VS, op de School of the Americas in Georgia, waar hun technieken werden geleerd als ‘marteling, executie, afpersing en het arresteren van familieleden van verdachten’.

Toen waren het de communisten waar de Amerikanen bang voor waren, nu zijn het de islamitische terroristen, morgen is er weer een ander gevaar. Maar de Amerikanen mogen ook best een beetje bang zijn voor zichzelf en zich afvragen waar die stemmen in hun hoofd vandaan komen.

About this publication