Interest in War Unites America

<--

Zájem na válce spojuje USA – Roman BLAŠKO

Někdy v roce 2011 jsem upozorňoval na to, že v budoucnu může být velmi pravděpodobně značně vyhrocen konflikt na Ukrajině. To už byl uznán Stepan Bandera za národního hrdinu asi dva roky. Tehdy jsem to prezentoval i na jedné schůzce mezi známými, kteří se mezinárodními otázkami zrovna zabývali. Bylo mi řečeno, že slyším trávu růst, že Ukrajina je daleko a Evropy se to až tak nedotýká. Když tam v roce 2014 po převratu začala občanská válka a k moci se dostala ultrapravice, tak mi jen tiše dali za pravdu.

Situace se opakovala v roce 2015, varoval jsem, už s hlubší znalostí věci, že ukrajinská armáda bude provádět provokace na hranici tehdy již k Ruské federaci připojenému Krymu s tím, že má přece právo si vzít zpět Krym. A že má v zadání od USA rozpoutat válku s Ruskem. Byl jsem opět umlčen s tím, že ukrajinská armáda nemůže konkurovat armádě RF a že by si to ukrajinská armáda jednoduše nedovolila. No a 8. srpna 2015 provedla Ukrajina diverzní akci na Krymu, kdy převlečení ukrajinští rozvědčíci přešli přes hranice Krymu a měli za úkol napadnout v uniformách RF ukrajinskou armádu, jež byla dobře připravena opětovat »útok«. Diverzní akci jim překazila dobře hlídaná hranice Krymu, při které padli dva důstojníci RF. Tak to byla malá rekapitulace k dnešním ukrajinsko-ruským událostem.

V USA jsou dva hlavní proudy, které, řekněme, zápasí o moc. Jsou to znepřátelené tábory na život a smrt. Ale válka na území RF a v Evropě je naopak spojuje a oba cítí dlouhodobou a tučnou kořist. V tom je zásadní problém nás, na které dopadnou důsledky. Nikdo sice nechce válku jadernou, ale konvenční, ta by se naopak líbila celému Západu. USA dobře vědí, že RF by byla přinucena neuhnout a reagovat. A ubohost Ukr-armády? Ta přece dobře poslouží k tomu, aby přátelé Ukrajiny z paktu NATO přispěchali hodně rychle na pomoc. Ve smyslu, že tam pošlou spojenecká vojska ze zemí Evropy a na tyto státy bude dopadat první případná odpovědnost s důsledky, jež si nechci ani představovat. A pak že se to Evropy nedotýká. Mimo to Mr. Chodorkovskij už přednáší nové vize, které má od svých pánů z »Wašinktonu DíSí«, jak postaví Rusko na nohy. Viděl jsem v roce 2011 německý dokument, kde se jasně hovořilo o tom, jak Chodorkovskij porušil zákony RF nejen tím, že odmítl platit daně, ale hlavně chvilku před zadržením prodal ruskou strategickou firmu podnikatelům z USA. RF si strategické suroviny zákonitě a zákonně hlídá. A tenhle zloděj Chodorkovskij nás teď bude poučovat, že on je ten pravý a jak on Rusko postaví na nohy!?! Tomu může věřit jen hlupák. Chci tím říct, že situace je skutečně vážná, velmi se nás dotýká a je nutné vznést protesty proti eskalaci napětí v tomto – díky Západu – neutuchajícím konfliktu.

About this publication