The Positive Developments for Israel Are Likely To End Under a Biden Administration

<--

התפתחויות טובות למדינת ישראל עלולות להיעצר תחת ממשל ביידן

מניתוח העמדות שג’ו ביידן ואנשיו הצהירו עליהן במערכת הבחירות ולאחרונה, אני צופה כי יש אפשרות שהתפתחויות טובות למדינת ישראל, שהתרחשו בשנים האחרונות, ייעצרו

עודד טירה 25/11/2020

מניתוח העמדות שג’ו ביידן ואנשיו הצהירו עליהן במערכת הבחירות ולאחרונה, אני צופה כי יש אפשרות שהתפתחויות טובות למדינת ישראל, שהתרחשו בשנים האחרונות, ייעצרו. ממשל דמוקרטי עשוי להרפות מהלחץ על איראן במגמה להגיע להסכם גרעין חדש. מניסיון העבר למדנו שהדמוקרטים והאירופאים נוהגים במשא ומתן בדרך של “ראשית לתת, ורק אחר כך לנסות ולקבל”. מכאן שביידן אולי לא ייחס חשיבות רבה לברית האסטרטגית בין ישראל למדינות הערביות המתונות. ייתכן שיחשוב שהברית היא מעצור לדיאלוג עם איראן.

ארצות הברית בראשות ביידן לא תתנדב להוות צלע מקשרת בין ישראל לאיחוד האמירויות, לסודן ולבחריין. היא לא תעשה מהלכים תומכים בכל הסדר כדוגמת מכירת מטוסים לאמירויות, הסרת סודן מרשימת מדינות הטרור ועוד. אומנם ברית אסטרטגית מול איראן תוכל לספק לאמריקאים עסקאות נשק גדולות לתעשיית הנשק שלהם, אך זו אינה אהודה בהכרח על המפלגה הדמוקרטית. עקב ירידת הלחץ בעניין איראן, והאטת ההתקדמות של יצירת הברית עם מדינות ערב המתונות, תוחזר על ידי הקונגרס האמריקאי הנוסחה: “קודם תסתדרו עם הפלסטינים, ואחרי כן נתמוך בהסדרים (עוקפים) עם המדינות המתונות”

מטבע הדברים, הממשל החדש צפוי להקשות על ישראל בכל הנוגע להחלת החוק הישראלי על התושבים היהודים בשטחי C ובבקעת הירדן. הסוגיה הפלסטינית תחזור להוות עצם בגרון של תהליך השלום הכולל במזרח התיכון. כמו כן, התובנה המובנת מאליה שלא ניתן לפרז טריטוריה מפני טרור – לא תתקבל כנראה על הממשל החדש. הם יחזרו לאמונה ששתי תצפיות בשיאי ההרים ביהודה ושומרון יספיקו לביטחון ישראל.סכנה נוספת עשויה להתפתח בחזית הצפונית מול איראן. כשיתנהל משא ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, האמריקאים עלולים ללחוץ על ישראל לחדול מתקיפות בסוריה. אם זה יקרה, ייגרם לישראל נזק ביטחוני מהמעלה הראשונה. סוגיה נוספת, ארוכת טווח, עשויה להיפגע. אירופה מתאסלמת, ובאמריקה ובקנדה מספר המוסלמים גדל מאוד. החיבור עם מדינות ערב הסוניות המתונות היה יכול לייצר גשר מול אוכלוסיות אלה ולמתן את הקוטביות הצפויה בינינו לבין העולם המערבי המתאסלם. שבירת הכלים בציר הזה עשויה לגרום לישראל קשיים אסטרטגיים משמעותיים רבים, באירופה ובארצות הברית, בתוך כעשר שנים.

לאור האמור אני מציע לראש הממשלה להמשיך לפעול בקווי ההתקדמות הבאים: ראשית, להפעיל לחץ ותבונה מדינית במסדרונות הממשל על כך שהאמריקאים ימשיכו ללחוץ על איראן ולתמוך בברית האסטרטגית עם מדינות ערביות מתונות. ניתן לספק למוסדות השלטון האמריקאי הוכחות להפרות איראניות של ההסכמים הקיימים ועוד. שנית, לחזק את הקשרים הישירים בין ישראל למדינות הערביות המתונות. שלישית, להחיל את החוק הישראלי על תושבי שטחי C ועל יישובי בקעת הירדן בהקדם האפשרי.

ועל יישובי בקעת הירדן בהקדם האפשרי.

ממשלת ישראל, רוב העם איתכם, אל תירתעו משינויים ופעלו בנחישות להבטחת קיומה של מדינת ישראל. הכותב הוא תא”ל במיל’, חבר עמותת מבטחי ישראל

About this publication