Are You Bluffing on Climate, Joe Biden?

<--

Du bluffar väl inte om klimatet, Joe Biden?

Klimatförändringarna och miljöförstörelsen ser inga gränser. Ansvaret vilar tungt på USA:s president Joe Biden och han måste snabbt bevisa att han är mogen uppgiften, skriver Centerpartiets Emma Wiesner, Rickard Nordin och Magnus Ek.

DEBATT. Joe Biden är installerad som USA:s president och åren av klimatförnekelse och stora kliv tillbaka i utvecklingen av en hållbar värld är förhoppningsvis över. USA har redan trätt in i Parisavtalet och det var en viktig markör. Men nu gäller det att inte förblindas av vackra ord och symbolhandlingar.

Förlorade år med Trump

Även om åren med Trump var förlorade ur miljösynvinkel så försvinner inte det faktum att landet står inför stora utmaningar. USA:s nya president kommer inte kunna vifta med ett trollspö och förändra detta i en handvändning. Ansvaret vilar tungt på Joe Biden och han måste snabbt bevisa att han är mogen uppgiften.

För USA:s väg framåt påverkar oss alla. Klimatförändringarna och miljöförstörelsen ser inga gränser. Det är dags för USA att ta på sig den globala ledartröjan på klimatområdet. USA kan bli en viktig aktör tillsammans med EU för att fler länder ska anta ambitiösa nationella planer för att minska utsläppen.

Här måste Biden agera kraftfullt

Joe Biden och hans administration måste nu kraftfullt agera kring följande områden, för att återupprätta omvärldens förtroende till landets klimatarbete:

Genomför utlovade satsningar. Infriade vallöften skulle innebära viktiga steg för att nå fossilfrihet och minska utsläppen. Biden lovar liksom EU att ha netto-noll utsläpp senast 2050. Nu är det dags att knyta stödpaket och åtgärder efter pandemin till gröna satsningar, likt EU har öronmärkt medel från sin långtidsbudget och återhämtningsfond till den gröna omställningen.

Stötta den gröna omställningen. USA:s energimix är till ca 80 procent fossil. Nu måste Biden börja minska stöd och subventioner till den branschen. I USA kommer endast ca 11 procent av den totala energin från förnybara källor, av elenergin är 17 procent förnybar.

Sverige kan vara ett viktigt föregångsland för USA och många andra i den gröna utvecklingen.

I Sverige kommer jämförelsevis över hälften av vår energi från förnybara källor. Bidens stopp för nya tillstånd inom olje- och gasindustrin är välkommet men otillräckligt. Han behöver ta ett helhetsgrepp kring fossilindustrin och bör inleda med att förbjuda fracking. Givet tiden det kommer ta att ställa om exempelvis fordonsflottan behövs också satsningar på koldioxidinfångning och lagring och negativa utsläpp för att nå utsläppsmålen.

Satsa på grön teknik. Grön teknik slukar inte existerande jobb, det skapar nya gröna jobb – inom landet. Grön teknik kan också bli en viktig exportvara, som kan minska utsläppen i andra länder. USA har naturliga fördelar och förutsättningar för att bygga ut den förnybara energin kraftigt. 40% av befolkningen bor längs kusten, som lämpar sig för en kraftig utbyggnad av vindkraften. I de södra delstaterna är antalet soltimmar per år väldigt högt men solenergi som källa är långt ifrån sin potential.

Inför ett nationellt koldioxidpris. Genom att sätta pris på koldioxid ökar incitamenten att ställa om. Genom att det blir dyrare att släppa ut stimuleras investeringar i minskade utsläpp. Det öppnar också upp för att skapa en gemensam framtida marknad för utsläppsrättshandel.

Fossilfria transporter. Transportsektorn representerar ca 28 procent av de totala utsläppen i USA. Sätt ett utsläppsminskningsmål för transportsektorn och främja fossilfri mobilitet.

Sverige kan bli förebild för USA

USA går inte ensamma på vägen framåt. EU måste också flytta fram positionerna på samma sätt som vi hoppas USA ska göra, genom att sluta subventionera fossila bränslen, koldioxidmärka fler produkter och inkludera fler sektorer i utsläppshandeln.

Sverige kan därför inte luta sig tillbaka och slappna av. Vi måste ständigt vara på tå för att gå i täten för den gröna utvecklingen. Då kan Sverige också vara ett viktigt föregångsland för USA och många andra i den gröna utvecklingen.

Nu är det upp till bevis för Biden och Harris. De måste lyckas med att svänga om den stora skutan som vi kallar USA. Som bekant måste man gira i god tid för att inte riskera att gå på grund.

About this publication